O firmie

Prowadzimy księgi handlowe, rejestry VAT oraz podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Sporządzamy deklaracje podatkowe, sprawozdania finansowe i sprawozdania statystyczne. Zajmujemy się ewidencją środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, ewidencją na potrzeby podatku VAT oraz ewidencją zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Wdrażamy zakładowy plan kont i opracowujemy politykę rachunkowości. Zajmujemy się optymalizacją podatkową, wykonujemy analizy ekonomiczne i wyprowadzamy zaległości z firmy. Oferujemy pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej oraz w wyborze opodatkowania podmiotu. Zapraszamy Państwa do współpracy.