Oferta

NASZE USŁUGI

W naszej firmie zajmujemy się m.in:

 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • Księgi handlowe
 • Rozliczenia dotacji unijnych
 • Rozliczenia międzyokresowe
 • Obsługa kadrowo-płacowa
 • Sprawozdania statystyczne
 • Sprawozdania finansowe

O NAS

 • Podatkowe księgi przychodów i rozchodów
 • Księgi handlowe
 • Rozliczenia międzyokresowe
 • Obsługa kadrowo- płacowa
 • Sprawozdania statystyczne
 • Sprawozdania finansowe
 • Opracowanie polityki rachunkowości
 • Wdrażanie zakładowego planu kont
 • Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
 • Ewidencja na potrzeby podatku VAT
 • Ewidencja zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych
 • Deklaracje podatkowe
 • Optymalizacja podatkowa
 • Pomoc w zakładaniu i w likwidacji działalności gospodarczej
 • Wyprowadzanie zaległości z firmy
 • Reprezentacja przed urzędami